По повод на ,,Денот на Знаковниот јазик,, 23 Септември, Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија во соработка со Парламентарниот Институт при Собранието на Република Северна Македонија организира ,,Тркалезна маса,, на тема: ,,Подобрување на соработката помеѓу Собранието