DEAFMKD.ORG.MK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Членување

Е-пошта Печати PDF
Секој граѓанин на РМ кој сака да помогне во постигнувањето на целите и задачите на НСГНМ и доброволно потишува Пристапница за член на општинско, меѓуопштинско или градско здружение на глуви и наглуви  во Македонија кои се ограноци на НСГНМ.
 
Членувањето во НСГНМ е во три категории:
  • Редовен член може да биде секој граѓанин на РМ кој има слушно оштетување и доброволно потишува Пристапница за член на општинско, меѓуопштинско или градско здружение на глуви и наглуви  во Македонија
  • Придружен член може да биде секој граѓанин на РМ кој сака да помогне во постигнувањето на целите и задачите на НСГНМ и доброволно потишува Пристапница за член на општинско, меѓуопштинско или градско здружение на глуви и наглуви  во Македонија
  • Почесен член може да биде граѓанин од РМ кој ги исполнува услвие според Посебен акт на Генералното Собрание на НСГНМ