Здруженија на глуви и наглуви на Република Македонија

1. Здружение на глуви и наглуви – Скопје

Адреса:
ул. “Никола Кљусев”, бр. 10
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3221 421

2. Здружение на глуви и наглуви – Охрид

Адреса:
ул. “Булевар Туристичка”, бр. 10/3
6000 Охрид, Република Македонија
Телефон: 046/271380

3. Здружение на глуви и наглуви – Струмица

Адреса:
ул. “Моша Пијаде” (на 5-та месна заедница)
2400 Струмица, Република Македонија
Телефон: 034/321292

4. Здружение на глуви и наглуви – Битола

Адреса:
ул. “Населба Карпош”, б.б.
7000 Битола, Република Македонија
Телефон: 047/523588

5. Здружение на глуви и наглуви – Велес

Адреса:
ул. “Алексо Демниев”, бр. 7
1400 Велес, Република Македонија
Телефон: 043/227414

6. Здружение на глуви и наглуви – Прилеп

Адреса:
ул. “Стеван Апостолски”, б.б.
7500 Прилеп, Република Македонија
Телефон: 048/422773

7. Здружение на глуви и наглуви – Штип

Адреса:
ул. “Сутјеска”, бр. 43, п.факс 152
2000 Штип, Република Македонија
Телефон: 032/608216

8. Здружение на глуви и наглуви – Кочани

Адреса:
“Дом на хуманитарни организации”, б.б.
2300 Кочани, Република Македонија
Телефон: 033/274200

9. Здружение на глуви и наглуви – Куманово

Адреса:
ул. “Братство Единство”, б.б.
1300 Куманово, Република Македонија
Телефон: 031/613412

10. Здружение на глуви и наглуви – Гевгелија

Адреса:
“Центар за социјална работа”
1480 Гевгелија, Република Македонија
Телефон: 034/211993

11. Здружение на глуви и наглуви – Гостивар

Адреса:
ул. “Живко Брајковски”, бр. 59
1230 Гостивар, Република Македонија
Телефон: 042/222040

12. Здружение на глуви и наглуви – Свети Николе

Адреса:
“Дом на хуманитарни организации”, п.факс 59
2220 Свети Николе, Република Македонија
Телефон: 032/441670

13. Здружение на глуви и наглуви – Тетово

Адреса:
ул. “Предраг Јанчевски”, бр. 2
1220 Тетово, Република Македонија
Телефон: 044/333506

14. Здружение на глуви и наглуви – Струга

Адреса:
“Градски Пазар”, б.б.
6300 Струга, Република Македонија
Телефон: 046/780656

15. Здружение на глуви и наглуви – Кавадарци

Адреса:
“Општинско Собрание”, п.факс 37
1430 Кавадарци, Република Македонија
Телефон: 043/411773

16. Здружение на глуви и наглуви – Кичево

Адреса:
ул. “Јанко Михајловски”, б.б.
6250 Кичево, Република Македонија
Телефон: 045/222105

17. Здружение на глуви и наглуви – Дебар

Адреса:
ул. “Црни Дрим”, бр. 7
Дебар, Република Македонија
Телефон: 046/834722