Список на официјални толкувачи кои поседуваат сертификати

Град Скопје

Виолета Апостоловска
Викторија Волак
Соња Кимова Делевска
Марија Башеска Стојановска
Спиро Ристовски
Олга Ристовска
Лиза Велкоска
Анка Митревски
Деко Марков
Тони Русовски
Виолета Згонц
Гавриловска Марија
Цветаноска Тереза
Даниела Дичоска
Јелена Милосављевиќ
Аленка Хасан
Татијана Митева
Габриела Маркова
Олгица Гошевска – Кордоска
Елизабета Анговска

Град Битола

Катерина Стеваноска
Катерина Божиновска
Александар Божиновски
Елизабета Георгиева
Гордана Стојановски

Град Прилеп

Драгица Малинческа
Даниел Малинчески
Димитар Башески

Град Охрид

Славица Стефановска
Лора Лазаревска

Град Куманово

Сандра Спаскоска

Град Гостивар

Мицоска Маја
Билјана Сретковска

Град Струмица

Неда Николова

Град Штип

Катерина Панаотева

Град Струга

Наде Ниче

Град Крива Паланка

Луиза Николова

Град Валандово

Александар Алексовски