По повод Неделата на глувите која меѓународно се одбележува секоја година во последната недела на Септември Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија органзираше “Игри Без Граници” на 28.09.2019 во Охрид. На настанот присуствуваа над 100 глуви и

По повод на ,,Денот на Знаковниот јазик,, 23 Септември, Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија во соработка со Парламентарниот Институт при Собранието на Република Северна Македонија организира ,,Тркалезна маса,, на тема: ,,Подобрување на соработката помеѓу Собранието

Проектот - "Фолклорно здружение" веќе е започнат. Основано е фолклорно здружение со назив "Традиција Фолклор" каде што ќе членуваат глуви и наглуви лица кои што ќе бидат учени на традиционални ора од два искусни кореографи. Целта е глувите и наглуви

Во тек се последните подготовки за реализирање на најавениот проект “Call Center” што е финансиски подржан од ресорното МТСП. Станува збор за проект "Видео кол центар" - Толкувачи достапни за сите глуви преку мобилна апликација кој е од голема важност

По повод 70 години јубилеј на НСГНРМ одржан е турнир во футсал на 30.09.2018 година во спортска сала Форца - Скопје. Учество заземаа 7 екипи од цела Македонија. Резултатите од турнирот се следните: Прво место: учениците од Партение Зографски - Скопје Второ место:

На 28 септември, се одбележува Светскиот ден на глуви и наглуви и по тој повод ќе се одржи манифестација по повод 70 години постоење на Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Р.Македонија. Манифестацијата ќе се одржи во Македонска Филхармонија